PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CONACHI

Judetul Galati

ANGAJARI > Concurs promovare în grad profesional

» Inapoi

Concurs promovare în grad profesional

Primăria comunei Slobozia Conachi, judetul Galați, va organiza în data de 30.12.2019, ora 900 , la sediul Primăriei comunei Slobozia Conachi, judetul Galați, concurs pentru promovarea în grad profesional. Condiții specifice pentru ocuparea funcției publice de consilier principal: - Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, în domeniul contabil; - Vechime în specialitatea studiilor 7 ani; - să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; - să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; - să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi. Depunerea dosarelor se va face în termen de 20 zile de data publicării anunțului, la sediul Primăriei comunei Slobozia Conachi, judetul Galați. Bibliografie:  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  Legea 227/2015 Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare;  Legea Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Fisiere: