PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CONACHI

Judetul Galati

ANGAJARI > Concurs promovare în CLASA-CULTURA

» Inapoi

Concurs promovare în CLASA-CULTURA

Primăria comunei Slobozia Conachi, judetul Galați, va organiza în data de 23.01.2020, ora 900 , la sediul Primăriei comunei Slobozia Conachi, judetul Galați, concurs pentru promovarea în clasă- compartiment cultură. Condiţii pentru examenul de promovare în clasă – compartiment cultură: a) să dobândească o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată; Depunerea dosarelor se va face în termen de 20 zile de data publicării anunțului, la sediul Primăriei comunei Slobozia Conachi, judetul Galați. Bibliografie:  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită al personalului contractual din unitățile și instituțiile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  LEGE Nr319/2006 privind securitatea si sănătatea în muncă, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  LEGE Nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  Legea 227/2015 Codul de procedură fiscală – impozitul pe spectacole, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Fisiere: