PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CONACHI

Judetul Galati

ANGAJARI > Concurs paznic

» Inapoi

Concurs paznic

PRIMĂRIA COMUNEI SLOBOZIA CONACHI, cu sediul în comuna Slobozia Conachi, str. Galați, nr. 80, judeţul Galați, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de: paznic, conform H.G. nr. 286/23.03.2011. Concursul se va desfăşura astfel: - Proba scrisă în data de 28 mai 2021, ora 10:00, - Proba interviu în data de 31 mai 2021, ora 10:00. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: - studii: minim studii generale - vechime: fără vechime -cetatenia romana, cetatenie a altor sate member ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; -cunoasterea limbii romane, scris si vorbit; -are varsta minima de 18 ani; -are capacitate deplina de exercitiu; -are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medical de familie sau de unitatile sanitare abilitate; - atestat de paza Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul primăriei comunei Slobozia Conachi Relaţii suplimentare la sediul: primăriei comunei Slobozia Conachi, persoană de contact: Sevastian Daniela Madalina, telefon 0762205822, fax 0236831400, E-mail : slobozia_conachi@gl.e-adm.ro.