PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CONACHI

Judetul Galati

COMUNICATE DE PRESA - detalii anunt public PUZ : Locuinte Familiale

» Inapoi anunt public PUZ : Locuinte Familiale 15.04.2019 13:00 ANUNŢ PUBLIC PRIVIND PARCURGEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU „INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI CU SUPRAFAŢA DE 39.865 MP, CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂȘUNE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII (LOCUINȚE FAMILIALE) T110, P1926; 1938, LOT 2” – JUD. GALAȚI, COM. SLOBOZIA CONACHI, SAT SLOBOZIA CONACHI – ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR. S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L., la inițiativa beneficiarului COMUNA SLOBOZIA CONACHI, anunța publicul interesat asupra depunerii documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru atragere teren în intravilan, în vederea construirii de locuinte, generat de obiectivul „LOCUINTE FAMILIALE“ – JUD. GALAȚI, COM. SLOBOZIA CONACHI, SAT SLOBOZIA CONACHI, T.110, P.1926; 1938, LOT 2, beneficiar COMUNA SLOBOZIA CONACHI – etapa elaborării propunerilor. Procedura de informare si consultare se desfășoară in perioada 15.04.2019 – 25.04.2019 Obiectivele principale ale documentației de urbanism PUZ sunt extinderea intravilanului Com. Slobozia Conachi și modificarea reglementarilor urbanistice (regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, înălțimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament, distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, aspectul exterior al clădirilor ce se vor construi) prevăzute în documentația de urbanism PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA SLOBOZIA CONACHI, în vigoare. Alte obiective ale documentației de urbanism PUZ sunt :  Modernizarea și reorganizarea căilor de circulație;  Extinderea și completarea echipamentelor tehnico – edilitare publice deficitare. Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate :  pe site-ul Primăriei Com. Slobozia Conachi : http://www.primariaslobozia-conachi.ro/  la sediul Primăriei Com. Slobozia Conachi, Jud. Galați  la elaboratorul P.U.Z. : S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L., date de contact : - adresa : Jud. Galaţi, Mun. Galati, Str. Română, Nr. 1, Ap. 8 - telefon : +40 (740) 150 871 - e-mail : anarecom.regioserv@yahoo.ro Observațiile sau semnalările pot fi transmise in perioada 15.04.2019 – 25.04.2019  pe e-mail : anarecom.regioserv@yahoo.ro  la adresa : Jud. Galaţi, Mun. Galati, Str. Română, Nr. 1, Ap. 8