PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CONACHI

Judetul Galati

COMUNICATE DE PRESA - detalii anunt public PUZ : Locuinte Familiale

» Inapoi anunt public PUZ : Locuinte Familiale 06.07.2020 08:17 ANUNT PUBLIC “COMUNA SLOBOZIA CONACHI , anunta publicul interesat asupra deciziei finsle a APM Galayi de încadrare fărp evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal „Introducerea în intravilan a terenului cu suprafaţa de 39.865 mp, categoria de folosinţă pășune pentru realizarea obiectivului de investiții (locuințe familiale) T110, P1926; 1938, LOT 2”, cu amplasamentul în sat Slobozia Conachi, comuna Slobozia Conachi, judetul Galati. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:  În conformitate cu H.G. nr. 1076/2014, art.11 și luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale prevăzute în anexa 1 a aceluiași act normative, implementarea obiectivelor planului nu prezintă efecte probabile negative asupra factorilor de mediu și asupra zonei din vecinătatea amplasamanetului studiat,  Planul nu intră sub incidența art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 49/2011, întrucât amplasamanetul este situate în afara ariilor natural protejate de interes comunitar. Draftul deciziei etapei de încadrare se află postat pe site-ul A.P.M Galati http://apmgl.anpm.ro la: Reglementări→Avizul de mediu → Decizii etapă de încadrare”


Fisiere: