PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CONACHI

Judetul Galati

COMUNICATE DE PRESA - detalii ANUNT PUBLIC

» Inapoi ANUNT PUBLIC 15.12.2020 12:58 UAT COMUNA SLOBOZIA CONACHI titular al proiectului “ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul pentru proiectul „ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE” propus a fi amplasat în județul Galați, comuna Slobozia Conachi, satele Slobozia Conachi și Izvoarele. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmgl.anpm.ro la secțiunea: Reglementări -> Acordul de mediu Proiect decizie etapă de încadrare. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.