PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CONACHI

Judetul Galati

COMUNICATE DE PRESA

anunţ public 02.05.2022 08:18 Anunt public Detalii
26.04.2022 11:56 Acord de mediu APM Galati ,, Bloc ANL comuna Slobozia Conachi, jud.Galati Detalii
Cheltuieli 15.04.2022 10:35 Cheltuieli si Venituri Detalii
GRILA SALARIZARE 2021 07.09.2021 13:50 SEPTEMBRIE Detalii
anunţ public 08.07.2021 14:31 Construirea bază sportivă tip 1, sat Slobozia Conachi, comuna Slobozia Conachi, judeţul Galaţi Detalii
GRILA SALARIZARE 2021 05.04.2021 13:34 grila de salarizare Detalii
ANUNT PUBLIC 15.12.2020 12:58 „ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE” Detalii
GRILA SALARIZARE SEPTEMBRIE 2020 01.10.2020 15:40 GRILA Detalii
anunt public PUZ : Locuinte Familiale 06.07.2020 08:17 COMUNA SLOBOZIA CONACHI , anunta publicul interesat asupra deciziei finsle a APM Galayi de încadrare fărp evaluare de mediu a Planului Urbanistic Zonal „Introducerea în intravilan a terenului cu suprafaţa de 39.865 mp, categoria de folosinţă pășune pentru realizarea obiectivului de investiții (locuințe familiale) T110, P1926; 1938, LOT 2”, cu amplasamentul în sat Slobozia Conachi, comuna Slobozia Conachi, judetul Galati. Detalii
Suspendare concurs 13.04.2020 13:35 Anunt suspendare concurs Secretar Detalii
anunt public 2 PUZ : Locuinte Familiale 13.04.2020 09:14 ANUNŢ PUBLIC Comuna Slobozia Conachi titular al planului „INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI CU SUPRAFAŢA DE 39.865 MP, CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂȘUNE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII (LOCUINȚE FAMILIALE) T110, P1926; 1938, LOT 2”, cu amplasamentul în comuna Slobozia Conachi, judetul Galati, T110, P1926; 1938, lot 2, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului, comuna Slobozia Conachi, str. Galati, nr. 80, judetul Galati, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 si vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galaţi în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. Detalii
anunt public PUZ : Locuinte Familiale 13.04.2020 09:00 ANUNŢ PUBLIC COMUNA SLOBOZIA CONACHI titular al planului “Introducerea în intravilan a terenului cu suprafaţa de 39.865 mp, categoria de folosinţă pășune pentru realizarea obiectivului de investiții (locuințe familiale) t110, p1926; 1938, lot 2 ” cu amplasamentul în Comuna Slobozia Conachi, Judetul Galati, T110, P1926; 1938, Lot 2, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul titularului, Comuna Slobozia Conachi, Str. Galati, Nr. 80 , Judetul Galati, zilnic, de luni până joi, între orele 8.30-16.00 si vineri între orele 8.30-13.30. Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Galaţi în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. Detalii
ANUNT CONCURS 20.03.2020 11:17 ANUNT CONCURS SECRETAR Detalii
ANUNT CONCURS 20.03.2020 09:36 CONCURS - REFERENT CULTURAL Detalii
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI 04.03.2020 11:09 ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Detalii
GRILA SALARIZARE 2020 11.02.2020 10:45 GRILA SALARIZARE Detalii
anunt public - cadastru sistematizat 13.09.2019 09:18 Detalii
anunt public PUZ : Locuinte Familiale 15.04.2019 13:00 ANUNŢ PUBLIC PRIVIND PARCURGEREA PROCEDURII DE INFORMARE SI CONSULTARE A DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU „INTRODUCEREA ÎN INTRAVILAN A TERENULUI CU SUPRAFAŢA DE 39.865 MP, CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ PĂȘUNE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII (LOCUINȚE FAMILIALE) T110, P1926; 1938, LOT 2” – JUD. GALAȚI, COM. SLOBOZIA CONACHI, SAT SLOBOZIA CONACHI – ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR. S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L., la inițiativa beneficiarului COMUNA SLOBOZIA CONACHI, anunța publicul interesat asupra depunerii documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru atragere teren în intravilan, în vederea construirii de locuinte, generat de obiectivul „LOCUINTE FAMILIALE“ – JUD. GALAȚI, COM. SLOBOZIA CONACHI, SAT SLOBOZIA CONACHI, T.110, P.1926; 1938, LOT 2, beneficiar COMUNA SLOBOZIA CONACHI – etapa elaborării propunerilor. Procedura de informare si consultare se desfășoară in perioada 15.04.2019 – 25.04.2019 Obiectivele principale ale documentației de urbanism PUZ sunt extinderea intravilanului Com. Slobozia Conachi și modificarea reglementarilor urbanistice (regimul de construire, funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, înălțimea anexelor lipite de limitele laterale si posterioare ale proprietății, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament, distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, aspectul exterior al clădirilor ce se vor construi) prevăzute în documentația de urbanism PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA SLOBOZIA CONACHI, în vigoare. Alte obiective ale documentației de urbanism PUZ sunt :  Modernizarea și reorganizarea căilor de circulație;  Extinderea și completarea echipamentelor tehnico – edilitare publice deficitare. Documentele aferente propunerilor P.U.Z. pot fi consultate :  pe site-ul Primăriei Com. Slobozia Conachi : http://www.primariaslobozia-conachi.ro/  la sediul Primăriei Com. Slobozia Conachi, Jud. Galați  la elaboratorul P.U.Z. : S.C. ANARECOM REGIOSERV S.R.L., date de contact : - adresa : Jud. Galaţi, Mun. Galati, Str. Română, Nr. 1, Ap. 8 - telefon : +40 (740) 150 871 - e-mail : anarecom.regioserv@yahoo.ro Observațiile sau semnalările pot fi transmise in perioada 15.04.2019 – 25.04.2019  pe e-mail : anarecom.regioserv@yahoo.ro  la adresa : Jud. Galaţi, Mun. Galati, Str. Română, Nr. 1, Ap. 8 Detalii
Anunt public -decizie de incadrare bloc ANL_APM GAlati 07.03.2019 10:49 anunt public Detalii
Grila de salarizare 2019 22.02.2019 11:22 Detalii
[1] 2 » Urmatoare